திங்கள், 17 ஆகஸ்ட், 2009

மிருகம்


தவறுக்கு அஞ்சுபவன்
மனிதன்..
தவறையே அஞ்சும்படி
செய்பவன் மிருகம்..

கருத்துகள் இல்லை: