வெள்ளி, 7 ஆகஸ்ட், 2009

இரவுகள்

இரவுகள் என்றும் இனிமையானது,
பூக்கள் கூட தன் கடைசி சுவாசத்தை
விசுவாசமாய் காட்டும் நேரமிது,
இனிய இரவு என்றும் அமைதிக்கு உறவு.

கருத்துகள் இல்லை: