சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

தொழிலாளி

ஒரு தொழிலாளியின் வியர்வை
முதலாளியின் முதலீடுக்கு சமம்
தொழிலாளியின் கண்ணீர்
முதலாளியின் ரத்தத்திற்கு சமம்.

கருத்துகள் இல்லை: