செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2009

எதிரியாய்

நல்ல விஷயங்களுக்கு

நண்பனாய் இருப்பதைவிட

கெட்ட விஷயங்களுக்கு

எதிரியாய் இருப்பதே மேல்.

கருத்துகள் இல்லை: