திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2009

பிம்பம்

உருவத்தின் பிம்பம் நிழல்கள்
உள்ளத்தின் பிம்பம் நினைவுகள்
உருவ பிம்பங்கள் மறைந்துவிடும்
உள்ளத்தின் பிம்பங்கள் மறைவதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை: