புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்..

கரத்தை


தியில் 


ணைத்து 


ன்றது 


ந்தன் 


டகம், 


ங்களின்


ற்றமாய்.. 


ந்தினையும் 


ன்றுபட்டு 


ங்கிடும் 


வியம் கொள்ளாத


கம் நீயல்லவா..


எங்கள் தமிழே... 
அனைவருக்கும்


என் இனிய 


தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்..