வெள்ளி, 7 ஜனவரி, 2011

கரு-உரு

உரு பார்த்து கரு 
தொலைத்தேன்..
கரு பார்த்து கரு
வளர்த்தேன்..

கருவின் உருவத்தில் 
உருவில் கரு இல்லை 
உருவின் தோற்றத்தில் 
கருவின் கரு இல்லை.

கருவின் கண்ணே!
உருவானபின்,
புறக்கண்ணும் அறியுமோ!
அகக்கருவை..?!!   


கருவில் உரு இல்லை 
உருவில் கருவே எல்லை...

திங்கள், 3 ஜனவரி, 2011

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்...

இன்றும் புதிதாய்
பிறந்து கொண்டிருக்கும் 
இவ்வுலகை புரிந்துகொள்ள 
உன் உள்ளத்தினை 
புதுப்பித்துக்கொள்,


உலகம் பெரியது அதன் 
உள்ளம் சிறியது.


உள்ளம் திறந்தால்
உலகமும் ஓர் நாள் 
சிறிதாக காணும் 
அன்பெனும் கடலில் 
சிறு தீவாய்....  
அனைவருக்கும் என் இனிய 
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்...