சனி, 14 நவம்பர், 2009

சிந்தனை துளிகள்மௌனம் சம்மதத்திற்கு பொருந்தும்
சங்கடங்களுக்கு பொருந்தாது
சங்கடத்தின் மௌனம் உன்னை
சப்தமாக கொன்றுவிடும்.

தியாகத்தில் திரியாய்
தீபத்தின் ஒளியாய் நீ
பிரகாசித்தாலும் நம்பிக்கை எனும்
எண்ணை இல்லாவிடில் உன்னால்
நிரந்திரமாய் பிரகாசிக்க முடியாது.

ஒரு பொய்க்கு உண்மையான
காரணம் இருக்கும்,
ஒரு உண்மைக்கு பொய்யான 
காரணம் இருக்கமுடியாது.

காலம் கடந்த ஞானம் 
முற்றுபெறுவதில்லை 
காலங்களை கடந்த ஞானம் 
விட்டுப்பிரிவதில்லை.

உலகை வெளிச்சமாக்கிய சூரியனால் 
உன்னை வெளிச்சமாக்க முடியாது 
உன்னில் நீ பிரகாசித்துவிட்டால் 
உன்னாலும் இவ்வுலகை 
பிரகாசிக்க வைக்க முடியும்.

அன்பை எடுப்பவன் ஆயுதத்தைவிட 
கூர்மையானவன்,
ஆயுதத்தை எடுப்பவன் அன்பினால் 
கூர்மையாக்கப்படாதவன். 

செவ்வாய், 10 நவம்பர், 2009

தொடர்பதிவு

அன்பு நண்பர் விஜய்க்காக....
1.A- Available/single - single but not reachable
                                      searching for a kind...

2.B- Best Friend - நிறைய நண்பர்கள் பட்டியலிட்டு
                               பார்க்கவேண்டுமா?

3 C - Cake or pie - இரண்டுமில்லை


4 D - Drink of choice - காபி (bru


5 E - Essential items you use everyday - My bike Suzuki Access125


6 F - Favorite Colour - ரோஸ்


7 G - Gummy bears or worms - இரண்டும் இல்லை


8 H - Hometown - கரூர்


9 I - Indulgence - வலைத்தளம்


10 J - January or February - போகி,


11 K - Kids and their names - இன்னும் மணமாகவில்லை


12 L - Life is incomplete without - ரசனை


13 M - Marriage date - சொல்லப்படாத கவிதை


14 N - Number of siblings - 1 அக்கா உஷா


15 O - Oranges / Apples - ஆப்பிள்


16 P - Phobias / Fears - இயற்கை அழிவுகள்


17 Q - Quotes for today - silence is the sound of soul
                                           violence is the mute of soul

18 R - Reason to smile - மழலைகள்


19 S - Season - குளிர்காலம்


20 T - Tag 4 people - எல்லோரும் ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டாங்க.


21 U - Unknown fact about me - மூன்று வருடங்களுக்கு முன் மூன்றாம்பிறை கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டது. 


22 V - Vegitable you dont like - அப்படி எதுவும் இல்லை.

23 W - Worst habbit - வெளுத்ததெல்லாம் பால்


24 X - Xrays you had - வலது கையில்


25 Y - Your favorite food - இட்லி பூண்டு சட்னி (காரமா)


26 Z - Zodiac sign - மீனம்
அன்பிற்குரியவர்கள் - அனைத்து நட்பும்


ஆசைக்குரியவர்கள் - எதிர்பார்ப்பின் விளிம்பில்


இலவசமாய் கிடைப்பது - மழை, மழலை மொழிகள்.


ஈதலில் சிறந்தது - அன்பான பசியாற்றல்


உலகத்தில் பயப்படுவது - உலக வெப்பமடைதல்


ஊமை கண்ட கனவு - சொல்ல தெரியவில்லை.


எப்போதும் உடன் இருப்பது - Nokia 6021


ஏன் இந்த பதிவு - நட்புக்காக


ஐ - ஐஸ்வர்யத்தில் சிறந்தது - தக்க சமயத்தில் உதவுவது


ஒரு ரகசியம் - அன்பைவிட கூர்மையான ஆயுதம் இல்லை


ஓசையில் பிடித்தது - புல்லாங்குழல்


ஔவை மொழி ஒன்று - ஆறுவது சினம்நன்றிகள் பல என் வலை நண்பர்களுக்கு...