செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2009

நினைவுகள்.


கண்ணாடி பிம்பங்கள்,
கலையாத நினைவுகள்,
நிலையான பந்தங்கள்,
ஆகிவிடாதா?

கருத்துகள் இல்லை: