செவ்வாய், 25 ஆகஸ்ட், 2009

எதிர்காலம்


எதிர்காலம் என்பது
விளக்கின் வெளிச்சம்
கண்களுக்கு தெரியும்வரைதான்.
மேலும் தெரிய முடியுமென்றால்
அது உன் அகத்தின் விளக்கால்
இந்த உலகத்தின் பொருளை உணர்ந்து
பார்த்தால் மட்டுமே தெரியமுடியும்.

கருத்துகள் இல்லை: