செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2009

நட்பு

அன்பில் நட்பு கலந்து
இருக்கவேண்டும்,

நட்பில் அன்பு நிறைந்து
இருக்கவேண்டும்,

உன் நட்பில் நான்
நிறைந்து இருக்கின்றேன்.

கருத்துகள் இல்லை: