செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2009

உன்னிடம்

உன்னிடம் பிடித்தது பல,
பிடிக்காதது சில,
பிடித்ததை சொல்லும்போது
பிடிக்காததை மறந்து விடுகிறேன்.

கருத்துகள் இல்லை: