வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2009

நிலவே!


ஆயிரம் விளக்குகள்
மின்னி மறைந்தாலும்
உன் புன்னகை மட்டுமே!
நிரந்திர ஒளி என நம்பிக்கையில்
உறங்குகின்றேன்.

கருத்துகள் இல்லை: