புதன், 22 ஜூலை, 2009

பெண்மை!

பெண்மையே!
உண்மையில் நீ
மேன்மையே!

உலகத்தின் கடிவாளம் நீ,
நீ இல்லையென்றல் உலகம்
தறி கெட்டுவிடும்.

அன்பின் வடிவமும் பெண்மை,
வாழ்வும் பெண்மை.

நீ இல்லையென்றல் இவ்வுலகிற்கு
இன்மையும் இல்லை மறுமையும் இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை: