வெள்ளி, 21 ஆகஸ்ட், 2009

வெற்றியை..


வெற்றியை விரல்நுனியில்
தாங்குபவனைவிட
தோல்வியை இதயத்தில்
தாங்குபவனே மேலானவன்.