வெள்ளி, 21 ஆகஸ்ட், 2009

அந்தியே!


நிழலை நீளமாக்கி
நினைவுகளை ஆழமாக்கி
ஒளிதனில் ஓவியம் படைத்துவிட்டு
உறங்க செல்லும் அந்தியே!
உன் மனதின் வெளிச்சத்தை மட்டும்
உறங்கச் செய்து விடாதே!

கருத்துகள் இல்லை: