செவ்வாய், 1 செப்டம்பர், 2009

பூ


பெண்மை என்னும் "பூ
இன்னும் பூத்துகொண்டு
இருப்பதால்தான்,
உலகம் அன்பின் வாசத்தில்
வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கின்றது.

கருத்துகள் இல்லை: