வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2009

காதல்

ஒரு உள்ளம்
ஒரு உள்ளத்திடம்
தோல்வி அடையும்போது
அதன் உணர்வுகள்
வெற்றி அடைகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை: