சனி, 1 ஆகஸ்ட், 2009

உளிகள்

தோல்வி என்ற உளிகள்தான்
உன்னை வெற்றியாய் செதுகுகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை: