வியாழன், 13 ஆகஸ்ட், 2009

நம்பிக்கை


முட்களின் பாதையில்
கண்ணாடி சிதறல்கள்!!
சிதறவில்லை மனம்,
முட்களில் ரோஜா தெரிகின்றது,
கண்ணாடியில் எதிர்காலம்
தெரிகின்றது...

கருத்துகள் இல்லை: