திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2009

வாழ்க்கை


உதயங்கள் சுடுவதில்லை
அஸ்தமனங்கள் அழிவதில்லை
இதில் வரும் வாழ்வு மட்டும் புரிவதில்லை
புதினங்கள் முடிச்சு இடும்
அதை உணர்ந்து அவிழ்பதுதான் வாழ்க்கை.

கருத்துகள் இல்லை: