புதன், 12 ஆகஸ்ட், 2009

துடிப்புகள்!


ஒரு முறை இணைந்தது இதயம்
பல முறை இணைந்தது துடிப்பு
துடிப்புகள் இல்லாமல்
இதயம் இல்லை....

கருத்துகள் இல்லை: