புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

நட்சத்திரங்கள்

வானில் மின்னிய நட்சத்திரங்களை
எண்ணி களைத்தேன்,
நட்சத்திரங்கள் கூறியது,
மின்னியதெல்லாம் எண்ணிவிட முடியாது
உன் வாழ்வில் நீ எண்ணியதெல்லாம்
மின்னிவிட முயற்சி செய் என்று...

கருத்துகள் இல்லை: