புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

நட்பு

விரல்கள் சந்தித்தபோது
இதயம் நெருங்கவில்லை,
விடைகள் பெறும்போது
விரல்கள் விலகினாலும்
இதயம் விலகவில்லை...

கருத்துகள் இல்லை: