செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2009

என்றும்

அடிமைப்படுத்தாத அன்பும்
கட்டுப்படுத்தாத சுதந்திரமும்
என்றும் நிலைத்திருக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை: