வியாழன், 6 ஆகஸ்ட், 2009

விடியல்

மாற்றம் மிகுந்த உலகில்
ஏமாற்றம் இல்லாத விடியல்...

கருத்துகள் இல்லை: