செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2009

நிழல்

நிழலுக்கு உண்மை நிஜம்
நிஜத்திற்கு பொய் நிழல்.
நிழல் நிஜமாகும்போது
பொய் மறைகின்றது.
நிஜம் நிழலாகும்போது
உண்மை மறைகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை: