சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

நட்பு

நட்பு என்பது
நம் வாழ்க்கை புத்தகத்தில்
இடையில் வந்த முதல் அத்தியாயம்
நம் வாழ்வின் அத்தியாயங்கள்
முடிந்தாலும்,
நட்பின் அத்தியாயங்கள்
என்றும் முடிவதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை: