புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

காதலும் நட்பும்

காதலும் நட்பும்
அன்பு எனும் அச்சில் செயல்படும்
கத்தரிகோல் போன்று
இருக்க வேண்டும். அவை
ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாமல்
அதை கொச்சை படுத்துபவர்களை
வெட்டும்படி இருக்கவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை: