செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2009

பிரிவதில்லை

அன்பு நெஞ்சங்கள்
அருகில் இருந்தால் என்ன?
தொலைவில் இருந்தால் என்ன?
உண்மையான அன்பும் நட்பும்,
என்றும் பிரிவதில்லை...

கருத்துகள் இல்லை: