வியாழன், 6 ஆகஸ்ட், 2009

உன்

கைகளுக்கு எட்டாத விசயங்களை
புத்தியால்தான்பெற முடியும்.
புத்திக்கு எட்டாத விசயங்களை
மனதால் மட்டுமே உணரமுடியும்.

கருத்துகள் இல்லை: