சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

பிரிந்து

கடலை பிரிந்த அலைகள்,
மடலை பிரிந்த வரிகள்,
உடலை பிரிந்த உயிர்,
நிழலை பிரிந்த நிஜம்,
இருக்குமேயானால்!!
நானும் இருப்பேன்!
உன் நட்பை பிரிந்து..

கருத்துகள் இல்லை: