சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

விழித்திருக்கும்

புத்தி உறங்கி விழிக்கும்
மனம் உறக்கத்திலும்
விழித்திருக்கும்...

கருத்துகள் இல்லை: