சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2009

நிரந்திரம்

எதுவும் நிரந்திரமில்லாமல்
போவது ஓர்
நிரந்திரமே!

கருத்துகள் இல்லை: